Vesterbro Retshjælp søger nye rådgivere

Er du jurastuderende eller juridisk kandidat, og har du såvel interesse og mod på at rådgive, så er et job som frivillig hos Vesterbro Retshjælp måske noget for dig?

Om os
Vesterbro Retshjælp er en mere end 30 år gammel retshjælpsinstitution, der formidler gratis juridisk rådgivning inden for et bredt spektrum af sagstyper. Vi er beliggende centralt i København og retshjælpen drives med tilskud fra Justitsministeriet.

Vi er 30 ulønnede rådgivere – både studerende og færdiguddannende jurister. Vores rådgivning er opdelt i tre faggrupper:

  • Familie, udlændinge- og socialret
  • Leje- og arbejdsret
  • Kontraktsret (bl.a. spørgsmål om gældssanering, inkasso og aftaleret)

Om dig
Vi lægger vægt på, at du er udadvendt, engageret og har tid og lyst til frivilligt rådgivningsarbejde. Herudover lægger vi vægt på, hvor langt du er nået på jurastudiet, navnlig om du har bestået din BA-eksamen. Du skal regne med at bruge cirka to til tre aftener om måneden (af 2 timer) til rådgivningsvagter. Herudover kommer der gruppemøder og andre arrangementer i retshjælpen, som det forventes, at du deltager i.

Vesterbro Retshjælp afholder endvidere flere årlige sociale begivenheder for samtlige rådgivere, herunder julefrokost, sommerfest og studieture til udlandet. Det sociale aspekt i retshjælpen er derfor i højsædet og værdsættes højt.

Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2014 og der indkaldes til samtaler løbende herefter. Send din ansøgning til vores mailadresse job@vesterbro-retshjaelp.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.