Sitemap

Samling af gode sider der omfatter gratis retshjælp og anonym juridisk rådgivning indenfor lejeret, socialret, arbejdsret, familieret, udlændingeret og kontraktsret. Her finder du med andre ord løsninger til hjælp på juridiske problemer uanset om du bor i København, Århus, Odense eller en af den andre byer i Danmark.

Gratis Retshjælp får du hos Vesterbro Retshjælp i København der er en retshjælpsinstitution med mere end 25 års ekspertise i jura og som stadig tilbyder gratis retshjælp.

Gratis juridisk rådgivning fra specialister der har speciale i juridisk rådgivning indenfor lejeretten, socialretten, arbejdsretten, familieretten, udlændingeretten og kontraktsretten.

Lejeret der omfatter indgåelse og udfærdigelse af lejekontrakter samt eventuelle problemstillinger indenfor lejeret mellem privat lejer og udlejer.

Familieret der gør sig gældende ved indgåelse af f.eks. ægteskab, ægtepagter, skilsmisser, bodeling og forældremyndighed – det omhandler familieret.

Udlændingeret og de problemstillinger der ofte er omkring udlændingeret som f.eks. familiesammenføring og opnåelse af dansk statsborgerskab.

Socialret og de typiske spørgsmål der normalt forekommer indenfor socialret er typisk førtidspension, sygedagpenge, boligstøtte og kontanthjælp mm.

Arbejdsret hvor vi rådgiver lønmodtagere om arbejdsret og yder rådgivning indenfor funktionærret og overenskomstområderne på det private og det offentlige område.

Kontraktsret hvor vi rådgiver om kontraktsret der er relateret til aftaleforholdet mellem forbrugere og erhvervsdrivende, erstatnings- og forsikringsret, inkasso, samt gældssanering.

Job sektionen viser jobmuligheder hos Vesterbro Retshjælp og den er specielt interessant hvis du er jurastuderende eller juridisk kandidat, der har lyst til et frivilligt job der indebærer frivilligt rådgivningsarbejde.

Få de seneste nyheder hos Vesterbro Retshjælp og herudover kan du også finde meget nyttig information samt gode links til Danske Advokatvagter på vores

Offentlige myndigheder – ministerier – foreninger mm er den mest omfattende indeks på internettet, hvor du kan få hjælp, råd og vejledning fra det offentlige i Danmark.

Kontakt os via e-mail, telefon eller brug vores kontaktformular på hjemmesiden, så sikrer Vesterbro Retshjælp dig gratis juridisk rådgivning fra retshjælpskontoret i København.