Om retshjælpen

Vesterbro Retshjælp er en selvstændig frivillig organisation.

Vesterbro Retshjælp startede i november 1980, og hed dengang Kritisk Retshjælp. Dengang lå vi i et kælderlokale på Sundevedsgade på Vesterbro.

I dag hedder vi Vesterbro Retshjælp og ligger på Lyrskovgade på Vesterbro lige ved spillestedet VEGA.

Retshjælpen består af 30 frivillige rådgivere, som enten er jurister, advokater, advokatfuldmægtige eller jurastuderende. Alle rådgivere arbejder på frivillig basis og organisationen er uafhængig af private og partipolitiske interesser.

Initiativet til at starte retshjælpen blev dengang taget af 30 unge mennesker, hvis ønske var at indføre en mere fagkritisk holdning på jurastudiet. Opstarten blev baseret på erfaringer fra Holland, hvor der på det tidspunkt var et bredt udvalg af retshjælpstilbud.

Initiativtagerne så retshjælpen som en mulighed for at møde almindelige mennesker med problemer i modsætning til studiet, der efter deres opfattelse koncentrerede sig om emner, der alene havde betydning for magthaverne og overklassen. De ønskede at gøre op med den traditionelle måde at uddanne jurister på, og gennem retshjælpen via læserbreve, debatmøder mv. blandt andet at få inspiration til at indføre nye kursusfag, som kunne gøre dem til bedre jurister.

Ideen var dengang at give mindrebemidlede en mulighed for at få retshjælp. Der var på dette tidspunkt et stort udækket behov for retshjælp blandt de mindre bemidlede i Danmark, ligesom der var en kulturel og social barriere for disse mennesker mod at søge hjælp hos en advokat.

Det var således ikke tilfældigt at kritisk retshjælp kom til at ligge på Vesterbro. Tanken var at retshjælpen skulle ligne en almindelig butik og ligge et sted, hvor folk naturligt kom og tæt på der, hvor de mindrebemidlede boede.

Meget er sket siden, men formålet med Vesterbro Retshjælp er stadig at tilbyde gratis juridisk rådgivning til alle, der har brug for det.

Rådgivningen blev og bliver stadig ført efter et hjælp til selvhjælp princip, hvorefter vi kan give den rådsøgende viden om og indsigt i sin retsstilling.

Vi tilbyder rådgivning i henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158617

Vi modtager en gang om året et tilskud fra Civilstyrelsen, det gør det muligt at drive retshjælpen. Tilskuddet går til lejeomkostninger, kontorhold, møder, markedsføring, bøger og bankgebyrer.