Udlændingeret

Udlændingeret

Mange ny-danskere eller udlændinge, der kommer til Danmark for at bo, arbejde eller studere, stifter hurtigt bekendtskab med udlændingerettens regler for opholdstilladelse, familiesammenføring og asyl. Udlændingelovgivningen regulere udlændinges indrejse og ophold i Danmark.

Vi har stor erfaring med rådgivning i udlændingeret og vi tilbyder rådgivning til alle uanset hvilken type opholdstilladelse, der er tale om.

Der er tale om komplicerede regelsæt, som hele tiden er i forandring. Vi holder os løbende opdateret med reglerne på udlændingerettens område, så vi kan yde dig den bedst mulig rådgivning.

Vi yder generelt uforpligtende juridisk rådgivning om udlændingeret og de forskellige aspekter af juraen, der regulerer forholdet inden for udlændingeretten.

Vi kan i et begrænset omfang yde rådgivning på engelsk, men vi anbefaler, at du medbringer en tolk eller en person der kan tale og forstå dansk, så vi kan give dig den bedst mulige rådgivning.

Spørgsmål i forbindelse med udlændingeretten

Drejer dit spørgsmål sig om f.eks. opholdstilladelser og arbejdstilladelse samt andre spørgsmål i forbindelse med udlændingelovgivningen generelt, herunder EU-retten og spørgsmål om statsborgerskab, visum og asyl, kan vi rådgive dig.

Dit spørgsmål kan også handle om familiesammenføring med børn eller forældre, eller hvis du ønsker at bo i Danmark din udenlandske kæreste. Vi kan rådgive dig om reglerne for familiesammenføring både i tilfælde hvor den anden person er her i Danmark og i tilfælde hvor personen stadig er i hjemlandet

Er din ansøgning på indfødsret, statsborgerskab eller opholdstilladelse blevet afvist, eller står du over for en udvisning, kan vi hjælpe dig med, hvad du kan gøre. Det er vigtigt at du henvender dig hurtigst muligt i tilfælde af et afslag/afvisning, da der er strenge frister for klager og anmodninger om genoptagelse.

Altid mange henvendelser om udlændingeret – kom i god tid.

Vi får mange henvendelser omkring udlændingeret og vi forsøger så vidt det er muligt at nå alle rådsøgende i vores åbningstid. Vi anbefaler derfor at du kommer i retshjælpen i god tid, ellers kan vi være nødt til at bede dig om at komme igen på et andet tidspunkt.

Relevante links til udlændingeretten

Ny i Danmark – den officielle hjemmeside for udlændinge

Klager i forbindelse med udlændingeretten

Ny i Danmarks side om ansøgninger i forbindelse med udlændingeretten

Retsinfo – Udlændingeloven

Foreningen Ægteskab Uden Grænser