Socialret

Socialret

Spørgsmål vedrørende socialretten omhandler typisk dine sociale rettigheder. Sociale rettigheder er en vigtig bestanddel af det danske velfærdssamfund. Ønsker du gratis juridisk rådgivning om socialretten, har du spørgsmål til hvordan du kan modtage sociale ydelser i Danmark eller er du blevet frataget retten til sociale ydelse, kan vi rådgive dig om reglerne og om hvad du kan gøre.

Sociale rettigheder inddeles typisk i to typer rettigheder:

 • Pengerettigheder og
 • Omsorgsrettigheder

Pengerettighederne er karakteriseret ved at de gives som kompensation for indtægtstab eks. ved sygdom, invaliditet, arbejdsløshed og alderdom. Omsorgsrettighedernes formål er at supplere eller erstatte den private egenomsorg/hvis du skal have hjælp til at klare dig selv.

Spørgsmål vedrørende socialretten

Vi kan hjælpe med at besvare de mange spørgsmål der opstår blandt andet vedr. forskellige former for sociale støtteordninger i Danmark og tilbyder rådgivning uanset hvilken type sociale rettigheder, du har spørgsmål om.

Dine spørgsmål inden for socialretten kan for eksempel dreje sig om:

 • Dagpenge, eks. I forbindelse med sygdom eller barsel- og forældreorlov
 • Kontanthjælp og aktiveringshjælp
 • Revalidering og fleksjob
 • Arbejdsløshed/ledighed
 • Beskæftigelsessystemet
 • Alle former for pension herunder bl.a. førtidspension, socialpension
  boligstøtte mv.
 • SU og uddannelse
 • Servicetilbud for ældre og handicappede
 • Rettigheder som følge af handicap herunder handicapydelser, hjemmehjælp, boformer
 • Pasningstilbud
 • Hjemmehjælp til ældre
 • Tilbud til børn med særlige behov
 • Tvangsfjernelse af børn
 • m. fl.

Afslag på sociale rettigheder og klage

Det er vores erfaring, at mange der får afslag på sociale ydelser som de anser sig for berettiget til, har svært ved at forstå forvaltningens afgørelser. Vi tilbyder derfor også rådgivning til blot at forstå den afgørelse, man har modtaget og kan i samme forbindelse give en juridisk vurdering af, om en klage kan betale sig, og i så fald hvilken begrundelse, der bør anføres i en klage.

Vi kan også hjælpe dig med at klage til den rette instans, hvis du har fået afslag på en ydelse fra det offentlige. Som udgangspunkt skal du selv skrive klagen, men vi kan hjælpe dig med hvad der skal stå. Klager vil dog blive skrevet i dit eget navn.

Vi opfordre dig til at henvende dig så tidligt som muligt, hvis du har modtaget en afgørelse som du ikke helt forstår eller som du ikke er enig i, da det kan være vigtigt at overholde fastsatte tidsfrister, hvis du ønsker at klage.

Er det for sent at indgive klage, kan vi være behjælpelig med at rådgive om mulighederne for at få sagen genoptaget. Vi kan ligeledes henvise dig til advokater i tilfælde, hvor de administrative klagemulighederne er udtømte og hvis du ønsker at starte en retssag, men vi kan ikke selv føre din retssag.

Relevante links til socialretten:

Social- og Integrationsministeriets hjemmeside

Sundhed.dk

Beskæftigelsesministeriet – beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Borger.dk – hjælp til personer med handicap

Borger.dk – revalidering