Lejeret

Lejeret

Den danske lejelovgivning er fyldt med præceptive regler, dvs. regler, som du ikke kan aftale dig ud af til skade for den ene part. Dette udfordrer parterne i et lejeforhold ved udarbejdelse af lejekontrakter og ved den løbende administration af lejeaftalen. Vi kan hjælpe både lejere og udlejere med at imødekomme disse udfordringer.

Lejeretten for lejere

Lejelovgivningen beskytter i mange tilfælde lejeres retssikkerhed ved at stille store krav til hvordan udlejer har lavet lejeaftalen, varslet en evt. lejeforhøjelse, opgørelse af á conto-bidrag og lignende.

Når vi rådgiver lejere, ser vi ofte, at der er lavet fejl i lejeaftalen, opgørelsen af lejen eller lignende. Er det tilfældet, kan vi hjælpe dig med den videre håndtering af sagen.

Vi kan også hjælpe dig med at gennemgå lejekontrakten og sikre at den er udfyldt korrekt.

Foruden lejeretlige forhold rådgiver vi også om forhold vedrørende andelsboliger og ejerboliger. Har du spørgsmål hertil, skal du altid medbringe boligforeningens vedtægter og de seneste referater af generalforsamlinger, hvad enten de er ordinære eller ekstraordinære.

Vi kan dog ikke rådgive dig i forbindelse med køb og salg af ejendom.

Kan du svare ”ja” til et af nedennævnte spørgsmål, kunne du overveje at henvende dig til os for en nærmere gennemgang af dine lejeforhold – husk at medbringe din lejekontrakt og alle andre relevante dokumenter:

  • Står du over for at skulle indgå en lejeaftale, som du har spørgsmål til?
  • Betaler du væsentligt mere i husleje end dine naboer?
  • Har du en klausul i din lejekontrakt, som forpligter dig ud over, hvad du mener kan være rimeligt?
  • Har du modtaget en varsling om at din husleje vil stige væsentlig mere end normalt?
  • Er du i tvivl, om du kan fremleje din lejebolig eller leje din andels- eller ejerbolig ud til en anden?
  • Har du modtaget en henvendelse fra din udlejer, hvor denne beder dig betale eller fraflytte din bolig?
  • Er du uenig i flytteopgørelsen efter fraflytning?
  • Vil din udlejer ikke betale dit depositum tilbage?

Lejeretten for udlejer

Som udlejer skal man være særligt opmærksom ved udarbejdelse af lejeaftalen og håndtering af de løbende forpligtelser, man har som udlejer, da selv mindre fejl kan komme dig til skade i det lange løb.

Står du således som mindre, privat udlejer over for at skulle leje ud for første gang, eller er du i tvivl om omfanget af dine forpligtelser, er du velkommen til at komme forbi og vi kan så hjælpe dig med en overordnet gennemgang af disse.

Har du allerede erfaring med at udleje, men er stadig i tvivl om og har spørgsmål til nogle enkelte forhold vedrørende udlejningsprocessen, hjælper vi dig gerne med at få svar på disse.

Et af de største problemer for udlejere kan være at opsige eller ophæve lejeaftalen før udløbet af den aftale lejeperiode. I praksis er der stor forskel på hvilke forhold, der give ret til at opsige eller ophæve en lejekontrakt, hvilke vi kan rådgive dig om.

Relevante hjemmesider

Digital tinglysning

Lejernes Landsorganisation LLO

Klager – Huslejenævn

Boligretten

Domstol.dk om bolig

Retsinfo – lejeloven

Lejeloven A-Z