Kontraktsret

Kontraktsret, aftaleret, gæld og inkasso

Har du spørgsmål til aftaleretten, kontraktsretten, inkasso, fogedret eller lignende kan vi hjælpe dig. Vi tilbyder gratis juridisk rådgivning inden for de fleste område der vedrører kontraktsret og aftaleret.

Indholdet af kontrakter og aftaler er ofte afgørende for succes eller fiasko.

Dansk ret stiller kun i få tilfælde krav om aftaler skal laves skriftlige. Den skriftlige aftale er imidlertid bevis både for at en aftale eksisterer og for hvad den indeholder.

Det er derfor altid en god idé at få skrevet ned, hvad I er blevet enige om. Dette gælder uanset, om den du indgår aftalen med eller laver kontrakt med, er en privat person, en virksomhed eller offentlig myndighed.

Man skal aldrig skrive under på en noget, som man ikke har læst.

Denne sætning kender mange, men det retshjælpens erfaring, at mange mennesker ofte ikke forstår omfanget af de forpligtelser, de har påtaget sig når de underskriver en aftale eller en kontrakt. Det sker derfor ofte, at der bliver indgået kontrakter og underskrevet aftaler uden at folk helt ved hvad de går ud på.

Vi rådgiver inden for de fleste spørgsmål vedrørende kontraktsretten og aftaleretten. Husk altid at medbringe en kopi af kontrakten eller aftalen, så vi bedre kan hjælpe dig med at forstå dens indhold.

Står du og skal til at indgå en aftale eller en kontrakt, kan vi hjælpe dig med, omfanget af aftalen og med hvilke betingelser og forpligtelser du bliver bundet af, hvis du skriver under.

Drejer din sags sig om en kontrakt eller aftale som du allerede har skrevet under på, kan vi også hjælpe dig med fortolkningen heraf.

Er det opstået en konflikt i forbindelse med en aftale eller en kontrakt, er det vigtigt at henvende sig så tidligt som muligt i konflikten. På denne måde kan vi yde den bedste rådgivning i forhold til løsningen heraf.

Vi har stor erfaring med rådgivning i relation til f.eks. aftaleforholdet mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Vi kan også hjælpe dig med spørgsmål om:

Betalingspåkrav

Har du fået en regning eller en faktura på nogle penge du ikke mener skylder, kan vi hjælpe dig med, hvordan du er stillet og hvad du kan gøre.

Inkasso

Er du blevet kontaktet af en advokat eller et inkassofirma som opkræver penge af dig, kan vi hjælpe dig med, hvad du skal gøre.

Hvis kan også hjælpe dig, hvis der er nogen der skylder dig penge, men du er i tvivl om, hvordan du skal bære dig ad, med at få dem indkrævet.

Fogedret

Er du indkaldt til møde i fogedretten, kan vi rådgive dig om, hvordan du skal bære dig ad, og hvad du skal huske.

Gældssanering

Kan du ikke betale din gæld, kan du under visse betingelser søge om at få den eftergivet, vi kan hjælpe dig med at forstå reglerne, og med hvad du skal gøre i forbindelse med en ansøgning.

Købe- og forbrugerret

Har du købt et produkt eller en tjenesteydelse, som du er utilfreds med af en eller anden årsag, kan vi hjælpe dig med dine rettigheder.

Internethandel

Har du købt en vare eller ydelse over internettet, kan vi hjælpe dig med, hvad dine rettigheder er i forbindelse med blandt andet returnering, ombytning og reklamation.

Erstatnings- og forsikringsret

Har du en sag med dit forsikringsselskab, eller har du et krav om erstatning, kan vi rådgive dig om, hvordan du er stillet i situationen

Selskabsstiftelse

Overvejer du at stifte din egen virksomhed, kan vi give dig rådgivning om nogle af fordelene og konsekvenserne ved drive din virksomhed i selskabsform eller som personligt ejet virksomhed. Når virksomheden er oppe og kører, kan vi i begrænset omfang yde rådgivning vedrørende de juridiske spørgsmål, der opstår.

Relevante links til kontraktsretten, aftaleretten, gæld, inkasso m.m.

Forbrug.dk

Forbrugerombudsmanden

Forbruger Europa – internationale forbrugerkøb

Konkurrence og forbrugerstyrelsen

Liste over klagenævn og ankenævn i Danmark

Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Erstatningsnævnet

Domstol.dk – inkasso

Domstol.dk – fogedret

Domstol.dk – gældssanering

Domstol.dk – om gæld

Domstol.dk – civile søgsmål

Domstol.dk – småsagsprocessen