Familieret

Familieret og arveret

Ønsker du gratis hjælp til familieretlige og arveretlige spørgsmål?

Det kan få alvorlige konsekvenser dig, hvis der ikke ved et ægteskabs indgåelse har taget stilling til jeres formueordning, og om der eventuelt kan være behov for at udfærdige en ægtepagt eller et testamente i tilfælde af skilsmisse eller død.

Familieret

Vi har stor erfaring med familieretten, og vi tilbyder rådgivning der navnlig vedrører de vigtigste juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med

 • ægteskab og registreret partnerskab
 • skilsmisse og separation, eller
 • hvis en af parterne dør.

Vi kan rådgive dig om mulighederne for at indgå familieretlige aftaler, og om reglerne for indgåelse af ægteskab og registreret partnerskab, ægtepagter, separation, skilsmisser, bodeling og former for særeje.

Vi rådgiver også i sager om forældremyndighed og retsforholdet mellem børn og forældre i tilfælde af skilsmisse og i sager vedrørende anmodning om overførsel af forældremyndighed, hvilket kan blive relevant, hvis den ene forælder ikke længere er egnet til at varetage barnets tarv. Dette kan f.eks. kan være tilfældet, hvis der opstår misbrugsproblemer eller udvises voldelig adfærd overfor barnet.

Det typiske spørgsmål vedrører:

 • Forældremyndighed
 • Ugiftes samlevendes retsstilling
  • Ægtepagter
  • Særejeoverenskomster
  • Bodelinger, herunder separationsaftaler og skilsmisse

Arveret

Vi kan også rådgive dig om regler i forbindelse med arveretten i tilfælde af dødsfald herunder de mange spørgsmål der opstår om, hvorledes den afdødes penge, rettigheder og forpligtelser i bred forstand skal håndteres.

Udgangspunktet efter den danske arvelov er, at afdødes ting og penge (aktiver) går i arv til afdødes livsarvinger. Livsarvinger er afdødes børn.

Efterlader afdøde en ægtefælle, arver ægtefællen halvdelen af boet. Efterlades ingen børn, arver ægtefællen det hele.

Efterlades ingen børn og ingen ægtefælle, arver afdødes forældre; er forældrene døde, arver forældrenes børn (afdødes søskende).

Afdøde kan ved testamente havde bestemt, hvordan arven skal fordeles. Arvingerne har som minimum ret til tvangsarv. Det er muligt for testator at begrænse tvangsarven til en million kr.

Hvis afdøde efterlader sig ægtefælle og fællesbørn, har den længstlevende ægtefælle mulighed for at sidde i uskiftet bo. Dette bevirker at arven ikke udbetales før den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, indgiver en begæring om at boet skal skiftes eller indgår nyt ægteskab.

Vi kan hjælpe dig med spørgsmål, du måtte have i forbindelse med arveretten.

 • Herunder rådgiver vi blandt andet om reglerne for:
 • skifte af dødsboer
 • testamenter
 • arvingernes retsstilling
 • arve-, bo- og gaveafgifter
 • Særlige forhold om særeje og gæld ved dødsfald
 • kreditorers retstilling i henhold til arven efter afdøde
 • klage over bobestyrere,
 • behandling af tvister

Relevante links til familieretten og arveretten:

Borger.dk – Nå i skal giftes

Statsforvaltningerne

Borger.dk – skilsmisse og seperation

Retsinfo – lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven 1)

Retsinfo – retsvirkningsloven – lov om ægteskabets retsvirkninger (ægteskabsloven 2)

Vejledning om behandling af ægteskabssager

Ankestyrelsen – familieretsafdelingen

Familiestyrelsen

Domstol.dk – Familieret

Borger.dk – arveregler og arveafgifter

Retsinfo – arveloven

Domstol.dk – Skifteretten

Domstol.dk – notar