Arbejdsret

Ansættelsesret og arbejdsret

Uanset om man er arbejdsgiver eller arbejdstager er det vigtigt, at være opmærksom på den omfattende lovgivning og de mange overenskomster, der regulerer arbejdsretten.

Ansættelsesforhold er reguleret ved både overordnede regler, som omfatter alle lønmodtagere, eks. ferieloven, barselloven, diskriminationslovgivningen mv. og ved fagspecifikke regler, som omfatter blot en gruppe af lønmodtagere, f. eks. funktionærloven. Hertil kommer at arbejdet ofte er reguleret af overenskomster, og det kræver derfor overblik at overskue, hvilke regler, som finder anvendelse for netop dig eller dine ansatte. Vi kan hjælpe dig med at skabe dette overblik.

Ansættelse

Vi rådgiver om ansættelsesret og ansættelsesvilkår generel, herunder om de vilkår der er anført i ansættelsesbeviset, er lovlige. Det kan derfor være en fordel at få nogen til at kigge din kontrakt igennem inden du beslutter dig for, og du vil gå videre med sagen. Vi kan hjælpe dig med at identificere problemstillingerne og giver råd til, hvordan sagen kan løses.

Ændring af arbejdsvilkår

Ændringen af ansættelsesvilkårene kan nogle gange være en overtrædelse af reglerne og lovgivningen inden for arbejdsretten. Vi kan hjælpe dig i situationer, hvor du som arbejdsgiver overvejer at ændre arbejdsvilkårene, eller hvis du som medarbejder har fået ændret dine arbejdsvilkår, som eksempel din arbejdstid eller dit arbejdssted.

Afskedigelse/opsigelse

Herudover oplever mange, at en afskedigelse synes urimelig. Vi kan vurdere sagen og rådgive dig om, om din afskedigelse er usaglig. Vi kan også vejlede dig om bevisbyrde og arbejdsgiverens dokumentationspligt, ligesom vi kan rådgive dig om dine muligheder for at indbringe sagen for arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter og om mulighederne for at få en afskedigelse kendt urimelig.

Forskelsbehandling

Er du blevet udsat for diskrimination, chikane eller forskelsbehandling på grund af køn, hudfarve og race, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse, og/eller etnisk oprindelse, kan vi hjælpe dig med at vurdere sagen og evt. hjælpe dig med hvordan du klager til Ligebehandlingsnævnet.

Relevante links til ansættelsesretten og arbejdsretten:

Arbejdsrettens hjemmeside

Faglig voldgift

Det fagretslige aftalesystem leksikon.org

Beskrivelse af arbejdsretten

Beskæftigelsesministeriet – Det arbejdsretlige område

Beskæftigelsesministeriet – de ansættelsesretslige love

Beskæftigelsesministeriet – Den Danske Model

Ligebehandlingsnævnet

Institut for Menneskerettigheder