Juridisk rådgivning

Om vores juridiske rådgivning

Vi tilbyder gratis retshjælp ud fra et princip om hjælp til selvhjælp, hvor vi lægger vægt på at inddrage dig så meget som muligt i løsningen af problemerne.

Det er derfor vigtigt at du møder op personligt og at du medbringer papirerne i sagen.

Rådgivningen er anonym, så du behøver ikke give os dit navn. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt og alle oplysninger bliver behandlet med fortrolighed.

Ved rådgivningen deltager der som udgangspunkt to retshjælpere.

Vi er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring.

Hvad kan vi hjælpe med?

Rådgivningen sker i form af råd, vejledning og korrespondance. Vi tilbyder ikke konkret sagsbehandling, og kan ikke repræsentere dig i retten. Vi rådgiver primært inden for områderne:

Vi har dog ikke faste regler for, til hvilke sager du kan få gratis retshjælp. Som udgangspunkt kan du få gratis retshjælp til alle sager, der vedrører privatlivets forhold.

Du kan som udgangspunkt heller ikke regne med at få hjælp til at udfærdige dokumenter, som f.eks. pantebreve, testamenter, samlivskontrakter, ægtepagter, gældsbreve og lignende, men vi kan yde generel rådgivning om reglerne herfor og hjælpe dig med at gennemgå dem, når de er skrevet.

Vi kan også oplyse dig om mulighederne for fri proces og retshjælpsforsikring samt forklare, hvordan retssystemet fungerer.

Henvisning til advokat

Hvis det er nødvendigt, kan vi henvise dig til en anden retshjælp eller advokat, som kan hjælpe dig med din sag. Endvidere kan vi oplyse hvilke klagenævn og andre institutioner, du i dit tilfælde kan rette henvendelse til.

Vi tilbyder gratis retshjælp og juridisk rådgivning i København, men alle er mere end velkommen til at rette henvendelse uanset bopæl. Der gælder heller ikke noget krav om, at du maksimalt må have et vist indtjeningsbeløb om året.