Job hos Vesterbro Retshjælp

Om at arbejde i Vesterbro Retshjælp

Retshjælpens formål er at yde gratis bistand til personer, som ellers på grund af økonomiske eller sociale forhold har svært ved at få dækket deres behov for retshjælp.

Vi tilbyder retshjælp og juridisk bistand til alle uanset indtægt eller formue. Retshjælpen har åbent hver tirsdag og torsdag aften fra kl. 19.00 til kl. 21.00, hvor vi yder personlig rådgivning ud fra et princip om hjælp til selvhjælp. Idéen er, at vi kan give den rådsøgende viden om og indsigt i sin retsstilling.

Vi er 30 frivillige rådgivere bestående af både studerende og færdiguddannende jurister med forskellige specialer og arbejdsområder.

Vi afholder desuden flere årlige sociale begivenheder for samtlige rådgivere, herunder julefrokost, sommerfest og studieture til udlandet. Det sociale aspekt i retshjælpen er i højsædet og vi værdsætter højt, hvis du vil være en del af det.

Du kan forvente at bruge omkring to til tre aftener om måneden på rådgivning i tidsrummet tirsdag eller torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Herudover kommer der gruppemøder og andre arrangementer i retshjælpen, som det forventes, at du deltager i.